Najbližšie nás uvidíte

27.1.2018 – cechové stretnutie

24.2.2018 – cechové stretnutie

24.3.2018 – cechové stretnutie

14.4.2018 – cechové stretnutie

26.5.2018 – cechové stretnutie

22.-24.6.2018 – šicí víkend na Myjave

24.-26.8.2018 – výstava v Nadlaku (Rumunsko)

14.-16.9.2018 – výstava v Bratislave (mestská časť Rača)

20.10.2018 – cechové stretnutie

24.11.2018 – cechové stretnutie