Najbližšie nás uvidíte

25.1.2020 – cechové stretnutie

7.3.2020 – cechové stretnutie

4.4.2020 – cechové stretnutie

22.-24.5.2020šicí víkend na Myjave

20.6.2020cechové stretnutie

September 2020 – výstava v Bratislave (mestská časť Rača)