Kontakty

PATCHWORKÁRSKY CECH
Víťazná 17
831 06 Bratislava
IČO: 30869234
cech@patchwork.sk
číslo účtu: 2201391326/8330
IBAN: SK54 8330 0000 0022 0139 1326

Janka Szabóová
predseda
kontaktná osoba pre projekt Hrejivé hniezdo
ji337354@gmail.com

Mária Veleg
podpredseda a štatutár
kontaktná osoba pre styk s médiami
0904 428 347
info@karya-art.sk

Karolína Viglašová
podpredseda
viglasovaka@gmail.com

Aďka Potančoková
správa webovej stránky
andrea.potancokova@gmail.com

Editka Balážová
edita.balazova@gmail.com

Jolka Cziprusová
jcziprusova@gmail.com

Andrejka Lengyelová
ajka40@gmail.com

Marka Manová
maria.pytlickova@gmail.com

Dada Méresová
patchwork@hobbyart.sk

Mária Viglašová
viglasova.maria@gmail.com

Radka Zajaková
smolkovar@post.cz