Mikulášske čižmy pre DSS Nový domov v Prievidzi - december 2016